15X20 10# #1 WHITE WRAPPING TISSUE 2RM/PK 20RM/CS
18X24 10# #1 WHITE WRAPPING TISSUE 2RM/PK 10RM/CS
20X30 10# #1 WHITE WRAPPING TISSUE 2RM/PK 10RM/CS
20X30 10# #1 WHITE NON-TARNISH WRAPPING TISSUE 2RM/PK 10RM/CS
24X36 10# #1 WHITE WRAPPING TISSUE 2RM/PK 10RM/CS