1-1/2″ WHITE PLASTIC END PLUG F/MAILING TUBE 100/BG
2″ WHITE PLASTIC END PLUG F/MAILING TUBE 100/BG
2-1/2″ WHITE PLASTIC END PLUG F/MAILING TUBE 50/BG
3″ WHITE PLASTIC END PLUG F/MAILING TUBE 50/BG
1-1/2″IDX12″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
1-1/2″IDX18″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
1-1/2″IDX24″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
1-1/2″IDX30″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
1-1/2″IDX36″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
2″IDX12″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
2″IDX15″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
2″IDX18″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
2″IDX24″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
2″IDX30″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
2″IDX36″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
2″IDX42″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
2″IDX48″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 50/BD
2-1/2″IDX12″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 25/BD
2-1/2″IDX15″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 25/BD
2-1/2″IDX24″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 25/BD
3″IDX18″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 25/BD
3″IDX24″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 25/BD
3″IDX30″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 25/BD
3″IDX36″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 25/BD
3″IDX42″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 25/BD
3″IDX48″NET+1″X.065 OPEN END MAIL TUBE 25/BD